7.8.15
i am at the end of the world.
i'm taking one step forward. ikke stopp.


ingenting vil bli som før.