10.9.15
aurora danser
utenfor vinduet
er jeg drømmer?
utenfor vinduet
aurora danser