10.9.15




aurora danser
utenfor vinduet
er jeg drømmer?
utenfor vinduet
aurora danser