20.9.15
niewiedza jest jedyną podstawą mojej nadziei, a nadzieja jest jedyną podstawą mojego przetrwania. niespokojne morze.