6.9.15
dwa tysiące kilometrów znaczy tyle samo, co trzysta sześćdziesiąt pięć dni, nic więcej. i ani trochę mniej.