25.10.15
jest w tym stanie jakaś ostateczność, chłodny rodzaj nieodwołalności, poważna niemożliwość zmiany.