29.3.16
i was wrong, i was right, ingenting vil bli som før.