17.5.16
for å være tapper, du må være redd.
takk for ingenting. 
takk for alt.