3.5.16
ingenting å forklare. alt å gjemme, alt å huske, hvem som sov på atlanterhavsveien.